หน้าบาน Acrylic Higloss (อะคริลิก ไฮกรอส)

Acrylic Higloss (อะคริลิก ไฮกรอส) ภายในเป็นไม้หลากหลายชนิด ปิดด้วย Hi-Gloss Acrylic sheet

(แผ่นไฮกลอสอะครีลิค) ด้านหน้า และขอบด้านข้างทั้ง 4 ขอบติดด้วย Edge Acrylic

ส่วนด้านหลังบานจะใช้ Laminate สีขาวปิด Acrylic Higloss มีทั้งสีเรียบ และสีลายไม้

หน้าบานที่ท่านจะได้ จะมีลักษณะพื้นผิวที่สวยงาม  ทนทานต่อความชื้น สีสดใส คงทน

ไม่ซีด ไม่เหลือง ดูแลและรักษาง่าย  

Visitors: 10,411