เตาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

จะต้ม ผัด แกง ทอด หรือเมนูไหนๆ ก็สรรสร้างได้ดั่งใจ เพียงมีผู้ช่วยคนสำคัญอย่าง “เตาอินดักชั่น 7 ซีรี่ย์” เทคโนโลยีการปรุงอาหารด้วยเตาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถปรุงทุกเมนูได้อย่างปลอดภัย 

เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ จึงออกแบบให้เตานี้ไม่มีเปลวไฟเกิดขึ้น ระบบความร้อนอัตโนมัติจะทำงานต่อเมื่อมีหม้อภาชนะไปสัมผัสกับเตา จึงมั่นใจถึงความปลอดภัยได้ว่า หากมีช้อนหรือวัสดุอื่นๆ หล่นไปบนเตาระบบความร้อนจะไม่ทำงาน และความร้อนจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่วางภาชนะเท่านั้น ในขณะที่ส่วนอื่นๆ จะไม่มีความร้อน ดังนั้น แน่ใจได้เลยว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆ ขึ้นอย่างแน่นอน

Visitors: 10,411