ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด

ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด
• วัสดุ : เหล็ก
• สี : โครงสีขาวหรือสีเงินเงา
• รูปแบบ : ชุดตะแกรงตู้สูงบานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ออกมา เมื่อเปิดหน้าบาน พร้อมระบบปิดอย่างนุ่มนวล
• รับน้ำหนักได้ :
ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 450/500 มม. : 20 กก.
ชั้นตะแกรงที่ติดตั้งหลังประตูตู้กว้าง 600 มม. : 25 กก.
ตะแกรงด้านใน ตู้กว้าง 450/500 มม. : สูงสุด 50 กก.
ตะแกรงด้านใน ตู้กว้าง 600มม. : สูงสุด 60 กก.
• ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง : อย่างน้อย 500 มม.
• ความหนาของแผงข้าง : 16 หรือ 19 มม.
อุปกรณ์ภายในชุด ประกอบด้วย
ชุดรางสไลด์ โครงดึง ตะแกรง และโครงชุดตะแกรงสำหรับติดตั้งหลังบานตู้
อุปกรณ์ยึดหน้าบาน พร้อมอุปกรณ์ชะลอการปิด SoftStopp Plus
Visitors: 9,780