จำหน่ายอุปกรณ์ชุดครัว Hafele


 • อุปกรณ์จัดเก็บ สำหรับตู้ล่าง
  ชุดอุปกรณ์จัดเก็บ สำหรับตู้ล่างแบบหน้าบานดึง พร้อมระบบราง Soft stop Plus HG-031 สำหรับหน้าบานกว้าง 300 มม. รับน้ำหนัก 30 กก. ราคา 3,500 บาท HG-041 สำหรับหน้าบานกว้าง 400 ม...

 • 1533288190145
  Base Units ชุดตะแกรงจัดเก็บภาชนะติดในตู้ สำหรับหน้าบานเปิด พร้อมระบบราง Soft stop Plus สำหรับหน้าบานกว้าง 800 มม. รับน้ำหนัก 30 กก. HG-102 ตะแกรงติดในตู้ (บน) ราคา 2,500 ...

 • 1533288278732
  Base Units ชุดอุปกรณ์จัดเก็บ สำหรับตู้ล่างแบบหน้าบานดึง เหมาะสำหรับหน้าบานกว้าง 150 มม. HG-091-L (ซ้าย) ราคา 2,500 บาท HG-091-R (ขวา) ราคา 2,500 บาท

 • อุปกรณ์จัดเก็บ สำหรับตู้ล่าง
  Corner UnitHG-106 ชุดอุปกรณ์จัดเก็บ สำหรับตู้เข้ามุมแบบหน้าบานเปิด ตู้ตะแกรง 2 ชั้นแบบเข้ามุม รูปแบบครึ่งวงกลม จุของได้มาก สะดวกต่อการหยิบของจากด้านใน ตะแกรงพร้อมใช้งานได้ทันที่เม...

 • รูปภาพ5
  Convoy Lavido ชุดตู้สูงบานเปิดชุดตู้สูงบานเปิด • วัสดุ : โปรไฟล์และราวเหล็ก • สี : โปรไฟล์พ่นสีพลาสติกสีขาวอลูมิเนียม RAL9006 แผ่นชั้นสีขาว • รูปแบบ : ระบบเปิดสองตอน ระบบเปิดแบบแ...

 • รูปภาพ9
  ชุดตู้สูงดึงบานเปิด Dispensa 90◦ • วัสดุ : โปรไฟล์และราวเหล็ก • สี : โปรไฟล์พ่นสีพลาสติกสีขาวอลูมิเนียม RAL9006 แผ่นชั้นสีขาว • รูปแบบ : ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางตู้ ระบบรางสองตอน...

 • รูปภาพ2
  ชุดตู้สูงดึงบานเปิด • วัสดุ : โปรไฟล์และราวเหล็ก • สี : โปรไฟล์พ่นสีพลาสติกสีขาวอลูมิเนียม RAL9006 แผ่นชั้นสีขาว • รูปแบบ : สำหรับตู้กว้าง 600 มม. ชั้นถาดที่สามารถเลื่อนขึ้นและ...

 • ตู้เก็บของ
  ชุดตู้สูงดึงบานเปิด • วัสดุ : โปรไฟล์และราวเหล็ก • สี : โปรไฟล์พ่นสีพลาสติกสีขาวอลูมิเนียม RAL9006 แผ่นชั้นสีขาว • รูปแบบ : สำหรับตู้กว้าง 450 มม. ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางตู้ ระบบเป...

 • รูปภาพ11
  ชุดตู้สูงดึงบานเปิดพร้อมฟังก์ชั่นหมุน Dispensa Swing • วัสดุ : เหล็ก • สี : โครงสีขาวหรือสีเงินเงา • รูปแบบ : ติดตั้งที่ตำแหน่งกลางของตู้ ระบบรางสองตอน พร้อมระบบปิดอย่างนุ่...

 • รูปภาพ14
  ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด • วัสดุ : เหล็ก • สี : โครงสีขาวหรือสีเงินเงา • รูปแบบ : ชุดตะแกรงตู้สูงบานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ออกมา เมื่อเปิดหน้าบาน พร้อมระบบปิดอย่างนุ่มนวล ...

 • รูปภาพ17
  ชุดตู้สูงสวิงบานเปิด Solo • วัสดุ : เหล็ก • สี : โครงสีขาวหรือสีเงินเงา • รูปแบบ : ชุดตะแกรงตู้สูงบานสวิง ตะแกรงด้านในจะเคลื่อนที่ตามออกมา เมื่อเปิดบานหน้า พร้อมระบบปิดอย่าง...

 • รูปภาพ20
  ชุดตู้ดึงบานเปิด • วัสดุ : เหล็ก • สี : โครงสีขาวหรือสีเงินเงา • รูปแบบ : สำหรับติดตั้งในระดับเดียวกับพื้นโต๊ะ ระบบรางสองตอน พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายแ...

 • รูปภาพ3
  ชุดตู้เข้ามุม • วัสดุ : เหล็ก • สี : โครงสีขาวหรือสีเงินเงา • รูปแบบ : เหมาะสำหรับตู้กว้าง 900 และ 1,000 มม. พร้อมระบบปิดอย่างนุ่มนวล • รับน้ำหนักได้ : ด้านหน้า 14 กก. ด้าน...

 • รูปภาพ1
  ชั้นวางสวิง Lemans II • วัสดุ : เหล็ก • สี : โครงสีขาวหรือสีเงินเงา • รูปแบบ : ถาดสวิงออกมาพ้นตู้ ถาดแต่ละชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างอิสระ • รับน้ำหนักได้ : 25 กก. • ควา...
Visitors: 9,780