การวัดพื้นที่

                                                    การวัดพื้นที่  

                           สเก็ตภาพง่ายๆ บอกขนาดของพื้นที่จริง พร้อมทั้งถ่ายรูปหน้างาน ส่งมาให้เรา

                              เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกแบบ และประเมินราคา 

                            ส่งมาที่ Email: modngan-kitchen@hotmail.com       

Line ID:061 787 5559      Mobile: 061-787-5559, 092-270-9118

Visitors: 9,771